Više informacija na mfsoftware.com

Prijavite se na naši email listu

Features

Krediti

Poslovna aplikacija za praćenje evidencije o kreditima u bankama i mikrokreditnim organizacijama. Na jednom mjestu i u svakom trenutku pronađite sve informacije o vašem kreditnom portfoliju. Takođe, uz ovaj program možete povezati i naše druge aplikacije iz ove oblasti kao što su ALM i MRS39.

Features

Knjigovodstvo

Knjigovodstvena aplikacija za praćenje poslovnih promjena u preduzećima. Modularni pristup omogućava da izaberete dijelove knjigovodstva koji su vam potrebni, a da pri tom ne plaćate paket koji nećete koristiti. Istovremeno, moguće je nadograditi aplikaciju dodatnim modulima u bilo kojem trenutku korištenja aplikacije.

Features

Arhiva

Informatizacija arhivskog poslovanja. Omogućava evidenciju dokumenata pretvorenih u pdf ili neki drugi format za arhiviranje dokumentacije, te brzo pretraživanje i pregled elektronske verzije dokumenta.

Features

Osiguranje

Praćenje poslovnih promjena u osiguravakućim društvima je veoma kompleksno, Naša aplikacija vam omogućava da olakšate i ubrzate dolazak do potrebnih informacija. Takođe vam omogućavamo i automatizaciju različitih vrsta obračuna koji se najčešće pojavljuju u ovoj vrsti poslovnih subjekata.

Features

Fondovi

Za potrebe investicionih fondova razvili smo aplikaciju za praćenje portfolija investicionog fonda, te u sklopu ove aplikacije i mogućnost obračuna neto vrijednosti imovine fonda, kao i praćenje finansijskog knjigovodstva koje prati ove promjene.

Features

Web i Hosting

Kao dio našeg poslovanja, pružamo i usluge hostinga, kao i razvoja web prezentacija za potrebe vaše firme. Prezentacije radimo na Joomla platformi, što nam omogućava da kreiramo web prezentacije koje vam omogućavaju da u toku korištenja, ukoliko želite, sami možete dopunjavati sadržaj prezentacije u dijelu u kojem je to dozvoljeno.

Copyright MFSoftware.com